KAN-therm: ISO 9001:2015
Main image. Main image. Main image. Main image.


ISO 9001:2015

S cieľom plne uspokojiť našich zákazníkov a kontinuálne vyvíjať a modernizovať KAN-therm System, udržujeme najvyššiu úroveň dodávaných produktov a služieb. Dôkazom toho je dokumentácia a implementácia plne funkčného systému riadenia kvality založeného na ISO 9001:2015, ktorého účinnosť je neustále zdokonaľovaná. Systém certifikoval renomovaný certifikačný orgán Lloyd's Register Quality Assurance Limited.