KAN-therm: Správne bezpečnostné opatrenia, rovnaká účinnosť
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Správne bezpečnostné opatrenia, rovnaká účinnosť

VYHLÁSENIE SKUPINY KAN

Vážení obchodní parnteri,

Súčasná situácia v krajine a na celom svete, pokiaľ ide o SARS-CoV-2 (ktorá spôsobuje COVID-19), je zvláštna a priamo ovplyvňuje naše životy, pracoviská a fungovanie spoločností. Skupina KAN sa zaväzuje dodržiavať všetky vládne odporúčania, ako aj usmernenia WHO.

Zaviedli sme interné procesy a postupy na zníženie rizík a dôsledkov pre našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov. Konečným cieľom je okrem zdravia a bezpečnosti ľudí aj zabezpečenie kontinuity činnosti spoločnosti, a teda aj vykonanie vašich objednávok podľa harmonogramu.

Vzhľadom na závažnosť hrozby sme primerane k aktuálnemu stavu upravili formu kontaktu a komunikácie.

Odteraz sme k dispozícii iba pre vzdialený kontakt - telefonicky, e-mailom, ako aj prostredníctvom videokonferencií; momentálne vylučujeme všetky osobné kontakty. Naši predajcovia sú vám k dispozícii a poskytnú vám podporu a poradenstvo ako predtým. Pokiaľ je to možné, poskytujeme tiež podmienky pre administratívnych pracovníkov, aby mohli plniť svoje povinnosti prostredníctvom riešení domácej kancelárie.

V našej organizácii zatiaľ nie sú podozrenia na choroby, neustále však monitorujeme situáciu, ktorá sa dynamicky mení. Systematicky reagujeme na nové informácie a zavádzame preventívne opatrenia. V prípade vážneho ohrozenia vašich objednávok vás budeme okamžite informovať.

Vďační za doterajšiu plodnú spoluprácu rátame s rýchlym obojsmerným tokom informácií a porozumením v prípade ťažkostí vyplývajúcich z faktorov mimo našej kontroly. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, sme vám samozrejme k dispozícii.

So želaním rýchleho vyriešenia situácie,

Správna rada skupiny KAN