KAN-therm: Tesnenia

Main image.


Tesnenia

Tvarovky v System KAN-therm Copper sú štandardne vybavené krúžkovým tesnením o-ring z kaučuku etylénovo – propylénového EPDM, a System KAN-therm Copper Gas má v štandarde o-ringi NBR, ktoré sa používajú pri inštaláciách zemného plynu a LPG inštaláciách. Dodatočne sú v ponuke dostupné o-ringi FPM, ktoré sa využívajú v solárnych inštaláciách a v inštaláciách so stlačeným vzduchom.

Prevádzkové parametre a rozsah použitia tesnení sú uvedené v tabuľke:
Názov O Ringu Vlastnosti a prevádzkové parametre Použitie tesnení
System KAN-therm Copper EPDM
(čierne)
 • max. prevádzkový tlak 16 bar (10 bar pre stlačený vzduch)
 • prevádzková teplota -20°C do +110°C
 • krátkodobé +135 °C

 • pitná voda
 • ústredné kúrenie
 • voda na chladenie (uzavreté a otvorené systémy)
 • stlačený vzduch (obsah oleja do 25 mg/m³)
 • lodné inštalácie

System KAN-therm Copper FPM
(zelené)
 • max. prevádzkový tlak 10 bar
 • prevádzková teplota -20°C do +200°C
 • krátkodobé 230°C

 • Solárne inštalácie*
 • Stlačený vzduch
 • Inštalácie inertných plynov
 • Inštalácie na prepravu nafty
 • Pozor!!
  Nepoužívajte v inštaláciách s čistou teplou vodou

*používajte v rozsahu parametrov v súlade s normou STN EN 1254-2. Prevádzková teplota ≤ + 120°C, max. pracovný tlak 16 bar pre ø ≤ 54 mm, 10 bar pre ø > 54 mm

Všetky tvarovky System KAN-therm Copper v rozsahu priemerov 12 – 108 mm sú vybavené funkciou LBP (signalizácie nezalisovaných spojov – „nezlisovaný netesný” LBP – Leak Before Press).

System KAN-therm Copper

System KAN-therm Copper
V rozsahu priemerov 12 - 108 mm sa táto funkcia vykonáva pomocou vhodnej konštrukcie tvarovky (ovalizácia dýzy).
System KAN-therm Copper