KAN-therm: KAN-therm Slim & Slim+ skrinky
Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm Slim & Slim+ skrinky

Nová rada skriniek pre rozdeľovače k zabudovániu do stien s inovativným bezrámovým designem je dalšou novinkou, ktorú plánujeme prezentovať v tomto roku.

Skrinky Slim and Slim+ sú jedinečné výrobky vyvinuté konštruktérmi KAN-therm. Za svoje meno vďačia úzkej konštrukcii čelných plôch, ktoré dokonalé splynú s povrchom stien. Zákazníci isto ocenia ich moderný design a vysoké hygienické a estetické hodnoty. Na druhú stranu sa instalační firmy môžu pripraviť na ľahkú a rýchlu inštaláciu bez nutnosti ďalších nástrojov a s jednoduchou konštrukciou.

 

Ako se líšia nové skrínky Slim a Slim + od ostatých skriniek v našej ponuke?

Najdôležitejšie zmeny, ktoré sú charakteristické v skrinkách z našej aktuálnej ponuky:

• rám, ktorý bol pripevnený ku konštrukcii skrinky pomocou špecialných prvkov, bol z konštrukcie skrinky kompletne odstránený;

• hrúbka prednej strany skrinky (dvierok) bola zmenšená.

Tieto riešenia umožnili získať produkt s výrazne zvýšenými estetickými a hygienickými hodnotami. Vďaka eliminácii rámu nové skrinky dokonale splynú s povrchom steny, čím sa znižuje množstvo prvkov, kde se usadzuje prach alebo nečistoty.

Nový design skriniek se premieta taktiež do vylepšenia užitočných vlastností, ktoré ocení inštalatéri pri montáži - ako sú značky informujúce o minimálnej a maximálnej výške podlahy a možnosti nastavenia hĺbky vnútorného priestoru pomocou špeciálne nastaviteľných konštrukcií.

Starý design                                       Nový bezrámový design

 

Vstavané skrinky sú   zabudované do predom pripraveného priestoru v stene, čo umožňuje estetické zakrytie rozdeľovača a ďalších instalačných komponentov v konštrukcii stien. Odnímateľná predná strana umožňuje pohodlný prístup ku všetkým zariadeniam a je spojená s telom skrinky pomocou zámku ovládateľného poprípade aj mincou. Ponúkame modely s rôznymi rozmermi, čo nám umožňuje prispôsobiť konkrétným aplikáciám, potreby zakrytia rozdeľovačov a dostupného priestoru.

 

Rozlišujeme dve nové unikátne konštrukcie:

Slim skrinky pre zapustenú montáž určené k montáži rozdeľovačov vykurovacích telies alebo rozdeľovačov slúžiacich pre rozvod systémov pitnej vody. K dispozícii je niekoľko variant šírky skriniek pod označením Slim.

 

 

Slim+ skrinky pre zapustenú montáž určené k montáži rozdeľovačov pre prvky plošného vykurovania alebo chladenia a regulácie teplôt. K dispozíci je niekoľko variant šírky skriniek Slim +.

 

Všetky striekané povrchy skriniek Systému KAN-therm sú navyše pokryté vrstvom fólie. Táto fólia chrání pred možným poškodením nástreku, jeho zničenia alebo znečištenia behom stavebných a instalačných prác. Po ukončení všetkých dokončovacích prác musí byť ochranný film odtrhnutý od všetkých povrchov skrinky, čím sa vytvorí nový povrch bez poškrabania a nečistot.