KAN-therm: Become Underfloor Heating KAN-therm System Champion
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Become Underfloor Heating KAN-therm System Champion

Podlahové kúrenie, čo si treba všímať a aké sú najčastejšie chyby pri realizácii

 

Podlahové kúrenie je v súčasnosti najčastejšie využívaným systémom vykurovania domov. Tepelný komfort, vysoká energetická úspornosť (vďaka možnosti používať nízkoenergetické, ekologické tepelné zdroje ako tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly, solárne inštalácie ap.), ako aj vysoké hygienické parametre a estetika, patria medzi hlavné prednosti tohto riešenia.  

Napriek veľmi rozšírenému názoru, že montáž inštalácie podlahového kúrenia je veľmi jednoduchá, je potrebné zohľadniť niekoľko základných zásad a dobrých praktík, ktoré sa týkajú výberu ale aj realizácie.

Aké sú najčastejšie chyby pri výbere a pri montáži podlahového kúrenia?

 

Nesprávna hydroizolácia

Veľmi podstatnou chybou pri kladení inštalácie podlahového kúrenia je nevykonanie alebo nesprávne vykonanie hydroizolácie, tzn. izolácie proti vlhkosti a to pod celým povrchom vykurovacej dosky. Keď izolačná vrstva nie je správne urobená, môže dochádzať k vstrebávaniu vlhkosti z podkladu priamo vykurovacou doskou, ako aj dôjsť k deformácii betónovej vrstvy položenej na teréne, čo nakoniec môže viesť k zničeniu samotnej vykurovacej dosky (následkom nedostatočného podopretia vykurovacej dosky).

 

Nerovný podklad alebo strop

Betónová doska alebo strop, na ktorých sa budú klásť izolačné dosky podlahové kúrenia, musia byť rovné. Vďaka tomu môže tepelnoizolačná vrstva dôkladne priliehať k podkladu a tak vytvárať solídne podopretie pre finálnu vykurovaciu dosku. Všetky prípadné nerovnosti stropu alebo podlahy môžu neskôr viesť k nadmernému praskaniu.

 

Chýbajúca alebo nesprávne vykonaná dilatácia medzi vykurovacou doskou a konštrukciou budovy

Ďalším krokom, ktorý nasleduje po náležitej príprave nosného podkladu, je rozloženie obvodovej pásky, ako aj tepelnej izolácie na celom povrchu, na ktorom bude montované podlahové kúrenie. Úlohou obvodovej pásky je oddeliť finálnu vykurovaciu dosku od všetkých zvislých stavebných priečok, tak tých vonkajších, ako aj tých vnútorných. Vykurovacia doska bude môcť vďaka tomu pracovať slobodne a bezpečne s dostatočnou kompenzáciou tepelného rozpínania. Obvodová páska musí byť bezpodmienečne položená po celom obvode vykurovacej dosky a v rohoch nemôže byť natiahnutá, pretože sa pri vylievaní poteru môže roztrhnúť. Chýbajúca alebo nesprávna obvodová dilatácia predstavuje potenciálne riziko praskania vykurovacej dosky na miestach jej kontaktu so zvislými priečkami. Následne môže dôjsť k poškodeniu finálnej podlahy, napr. dlažby. 

 

 

Rozdelenie a dilatácie vykurovacích dosiek

Veľmi často sa tiež zabúda o montáži dilatácie dosiek vo dverách, ako aj medzi jednotlivými miestnosťami. Následkom toho vzniká jedna veľká vykurovacia doska bez dilatácií. Ďalšou problematickou záležitosťou je náležitá výška dilatácie. Správne urobená dilatácia sa začína od tepelnoizolačnej vrstvy vykurovacej dosky a musí vystávať nad vrstvu poteru vrátane podlahy. V skratke, dilatácia musí úplne oddeľovať dve so sebou susediace dosky vrátane finálnej podlahy.

Vďaka tomu jav tepelného rozpínania bude v jednotlivých doskách, rozdelených náležitou dilatáciou, prebiehať individuálne. Prechod rúrok medzi jednotlivými doskami nesmie byť vykonaný pevne, pretože môže dôjsť k „sklzu“ prechodových rúrok pôsobením individuálnych tepelných pohybov dvoch rôznych dosiek. Dá sa tomu predísť použitím špeciálnych dilatácií určených pre prechodové rúrky. Rúrky sa na miestach, cez ktoré prechádza dilatácia, vkladajú do špeciálnych ochranných rúrok s dĺžkou cca 50 cm.

 

Výkon podlahových radiátorov

Čoraz častejšie je podlahové kúrenie jediným vykurovacím systémom danej budovy, preto musí zabezpečiť 100% potreby na teplo. Veľkým problémom pri montáži inštalácie podlahového kúrenia je často nesprávny projekt a nevhodné rozloženie rúrok. Príliš nízka kalkulácia výkonu podlahového kúrenia v porovnaní s reálnou spotrebou tepla danej budovy môže viesť k neustálemu nedostatočnému vykurovaniu miestností a výsledne k tepelnému nepohodliu. V takých situáciách si realizátori pomáhajú zvýšením napájacej teploty podlahového kúrenia, čo vedie k nežiaducemu prehrievaniu podlahy. Taká situácia veľmi zle vplýva na úžitkové vlastnosti inštalácie, ako aj na komfort používania. Tiež sa stáva, že takých realizačných chýb je v jednej inštalácii viac a ich odstránenie zvýšením napájacej teploty inštalácie alebo upravením prietokov v rozdeľovači je prakticky nemožné. Vždy treba pamätať, že zle podlahové vylurovanie sa nedá vymeniť bez toho, aby bola vymenená celá podlaha.

 

 

 

Plánovanie schémy a dĺžky vykurovacích slučiek

Aby boli jednotlivé slučky podlahového kúrenia správne naplánované, s investorom je potrebné konzultovať, ako plánuje rozložiť nábytok, zariadenia, či iné stále vybavenie. Vďaka tomu sa dá predísť zakrytiu vykurovacích slučiek a nežiaducemu obmedzeniu výkonu vykurovacieho systému. V prípade podlahové kúrenia v miestnostiach, ako sú napr. kúpeľne, vykurovacie slučky by nemali prechádzať pod sprchovými kabínami alebo vaňami, v opačnom prípade sa v miestnosti môže vytvárať nepríjemný zápach pochádzajúci z kanalizácie. Avšak najväčšou chybou pri montáži inštalácií podlahového kúrenia sú príliš dlhé vykurovacie slučky. Príliš dlhé obehy spôsobujú veľmi veľké straty tlaku, ktoré ani obehové čerpadlo nedokáže dostatočne vyrovnať.

 

Upevnenie rúrok k tepelnej izolácii

Veľmi častou chybou, spôsobenou snahou ušetriť na prvkov inštalácie podlahového kúrenia, je používanie neprofesionálnych, vlastnoručne vykonaných, systémov „upevnenia“ rúrok k tepelnej izolácii. Veľmi častým následkom takého prístupu je nesprávne a nepevné upevnenie rúrok k tepelnej izolácii a ich následné „utiekanie“ pri vykonávaní poteru. Následkom toho poter nad vykurovacími rúrkami nemá takú istú hrúbku, čo môže viesť k nadmernému, lokálnemu praskaniu vykurovacej dosky alebo podlahy, napr. keramických dlaždíc.

 

Výber rozdeľovačov

Ďalšou pomerne častou chybou pri výbere a kompletizácii inštalácie podlahového kúrenia je nesprávny výber rozdeľovačov. Pre správnu a rovnomernú prácu inštalácie podlahového kúrenia je potrebná tzv. hydraulická regulácia všetkých vykurovacích slučiek. Umožňujú to špeciálne prietokomery alebo regulačné ventily, ktorými sú vybavené rozdeľovače podlahového kúrenia. Ďalšou vecou je možnosť ovládať výkon podlahového kúrenia meraním teploty vzduchu v miestnosti. Umožňujú to rozdeľovače, ktoré okrem vyššie spomenutých prietokomerov alebo regulačných ventilov, majú dodatočne špeciálne vložky so servopohonmi, ktoré sú ovládané riadiacou automatikou. Ak rozdeľovač nebude mať tieto prvky, celá inštalácia podlahového kúrenia nebude môcť správe fungovať.

 

 

 

Vylievanie poteru

Pri vylievaní poteru je veľmi dôležité zachovávanie väčšej obozretnosti pri používaní náradia, ktoré akýmkoľvek spôsobom môže poškodiť rozložené rúrky. Preto sa odporúča, aby boli rúrky pri vylievaní poteru naplnené vodou pod tlakom. Umožňuje to rýchlo nájsť miesto prípadného poškodenia rúrok, a to ešte počas zalievania betónom. Na dosiahnutie trvácnej betónovej podlahy je potrebné dodržiavať pokyny týkajúce sa minimálnej hrúbky a zachovať ju pri vylievaní poteru. Na obmedzenie množstva vody v zmesi a na získanie betónu s vhodnou konzistenciou, odporúča sa používať zmäkčovadlá tzv. plastifikátory.  Nedodanie zmäkčovadla do betónu je evidentnou chybou realizácie, čo následne spôsobuje výrazné zvýšenie pórovitosti poteru, čo výrazne obmedzuje schopnosť podlahy viesť teplo, ako aj znižuje jej mechanické vlastnosti. Obvodový pás a dilatácia sa nesmú orezávať hneď po vyliatí poteru. Mali by na podlahe zostať, až kým sa nebude klásť finálna podlaha. Vďaka tomu je pri montáži podlahy jasné, na ktorých miestach má byť vykonaná dilatácia, napr. dlažby.

 

Ošetrovanie poteru

Čas viazania poteru predstavuje 21 až 28 dní. Až potom sa môže začať proces pomalého vyhrievania poteru. Bezpodmienečne treba predísť situácii spúšťania inštalácie podlahového kúrenia hneď po vyliatí poteru, napr. kvôli ochrane naplnenej inštalácie pred zamrznutím. Zohriatie čerstvo vyliateho poteru vedie k nadmernému, príliš skorému vypareniu vody, ktorá je potrebná pri viazaní betónu. Následkom toho bude pevnosť podlahy výrazne nižšia.

Vedúci oddelenia technického poradenstva

Ing. Mariusz Choroszucha

 

 

 Click here and sign up for our newsletter and be the first to receive such interesting materials in future!

 

 

Read more in our Knowledge Base