KAN-therm: KAN-therm certified quality
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN-therm certified quality

Výrobky KAN-therm sa vyrábajú už viac ako 25 rokov. Keďže naším cieľom je spĺňať požiadavky našich zákazníkov na kvalitu pri nepretržitom zlepšovaní prevádzkových procesov, vystavujeme našu produkciu a ďalšie aktivity spoločnosti systému riadenia kvality ISO 9001: 2008, ktorý potvrdzuje renomovaná spoločnosť Lloyd's Register Quality Assurance Limited.


Sledujte video z testovacích laboratórií našej spoločnosti.