KAN-therm: KAN-therm Multi-system
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN-therm Multi-system

Jeden výrobca, jedna záruka, neobmedzené možnosti

 

Moderný, komplexný, energeticky úsporný, odolný a spoľahlivý, s rýchlou a jednoduchou montážou, z materiálov najvyššej kvality – také sú požiadavky investorov, dizajnérov a dodávateľov súčasných potrubných systémov.

Potreba použitia rôznych materiálov v rámci jedného potrubného systému, ako aj rúrok a tvaroviek rôznych priemerov, núti ľudí zodpovedných za výber a montáž špecifického technického riešenia používať prvky mnohých výrobcov.

SYSTEM KAN-therm zaručuje splnenie všetkých vyššie uvedených požiadaviek a poskytuje komplexné technológie v rámci ponuky jedného výrobcu. Tento jedinečný prístup k rozmanitým investíciám zaručuje profesionálne, kompletné a multisystémové technické riešenia.

 

 

Pre každého niečo profesionálne


Ponuka KAN zahŕňa produkty pre výstavbu vykurovacích systémov a inštalácií úžitkovej vody v rodinných a bytových domoch, verejných budovách, hoteloch a penziónoch. Našim investorom ponúkame spoľahlivé riešenia pre výstavbu osvedčených tradičných radiátorových systémov, zatiaľ čo náročnejším zákazníkom dodávame inovatívne konštrukcie pre plošné systémy, akými sú napríklad nástenné vykurovacie a chladiace panely alebo kompletné podlahové vykurovacie a chladiace systémy. 

Pre výškové budovy, kancelárie a nákupné centrá, ale aj pre samostatné rodinné domy, poskytujeme riešenia pre výrobu technologického tepla a chladenia. Pre užívateľov sú zárukou optimálnej mikroklímy a súčasne umožňujú zachovať vysokú energetickú účinnosť celej inštalácie.

 

Hasiace a protipožiarne systémy sú ďalším príkladom využitia produktov dostupných v ponuke System KAN-therm. Systémy tohto typu sa čoraz častejšie navrhujú a montujú v školách, materských školách, výškových bytových domoch a verejných budovách. Zaručujú celkovú bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v týchto zariadeniach a zároveň chránia pred nekontrolovaným šírením požiaru do susedných priestorov.

Špeciálne materiály používané pri výrobe niektorých inštalačných riešení, napr. nehrdzavejúca oceľ, zaručujú široké možnosti použitia týchto prvkov v technologických a priemyselných systémoch v rôznych priemyselných odvetviach, napr. na napájanie výrobných liniek, respektíve jednotlivých zariadení. Najpopulárnejším príkladom systémov takéhoto typu sú systémy stlačeného vzduchu slúžiace napr. na pohon zariadení využívaných v automobilových a vulkanizačných servisoch.

 

Nielen výrobca

Spoločnosť KAN nie je len výrobcom. Za značkou System KAN-therm sa skrýva celý tím profesionálov, špecializujúcich sa v oblasti potrubných inštalácií. Vďaka ich skúsenostiam, poznatkom a predovšetkým nekonvenčnému prístupu k obsluhe investícií realizujeme aj tie najneobvyklejšie projekty. Tak bolo napríklad v prípade systému podlahového kúrenia na výbehu pre slony – možno sa to nezdá, ale tieto majestátne zvieratá majú veľmi citlivé "chodidlá", takže bolo veľmi dôležité zaručiť im optimálnu teplotu piesku, po ktorom chodia.

Produkty Systému KAN-therm sa však dostávajú aj k podnikateľom pôsobiacim v oblasti poľnohospodárstva. Budovy používané na chov kurčiat sú dnes vybavené najmodernejšími, energeticky úspornými zariadeniami plošného vykurovania. 

Takáto konštrukcia moderného kurína sa následne premieta do vysokej kvality chovaných kurčiat a zabezpečuje vysoké úspory krmív a prípravkov na prípravu podstielky. Inovatívny prístup špecialistov spoločnosti KAN ďalej umožnil zaviesť významné zlepšenia taktiež v spoločnostiach zaoberajúcich sa úpravou a čistením odpadových vôd. Výhody systému plošného vykurovania umožnili zefektívniť proces sušenia kalu vznikajúceho pri technológii čistenia odpadových vôd v špeciálnych skleníkoch.

Veľmi podobná technológia bola použitá aj v športových zariadeniach, tentoraz však na vykurovanie vonkajších plôch týchto objektov. Ohrievanie plochy futbalového ihriska umožňuje jeho bezpečné používanie počas celého roka – dokonca aj koncom jesene, skoro na jar, či v zime.

 

Podpora úspechu

Plastové rúry - homogénne a kompozitné, tenkostenné oceľové rúry, tvarovky a spojky z plastu, mosadze a ocele, testované v širokom spektre možných aplikácií, rôzne a spoľahlivé spojovacie techniky, široký rozsah priemerov od 8 mm do 168 mm, možnosť použitia v štandardných systémoch úžitkovej vody, vykurovacích a chladiacich systémoch, ako aj v špecializovaných priemyselných, technologických a protipožiarnych systémoch, vo vonkajších systémoch ako aj v systémoch pre interiéry, predurčené pre rodinné aj bytové domy, verejné budovy a dokonca aj poľnohospodárske objekty... Tak sa dá v niekoľkých slovách krátko zhrnúť multisystémová ponuka spoločnosti KAN. A na to všetko sa vzťahuje 15-ročná záruka jedného výrobcu.

Bohatá ponuka je zárukou individuálneho prístupu ku každej investícii a umožňuje tvorbu inštalácie v závislosti od individuálnych technických a ekonomických potrieb. Naši špecialisti Vám pritom radi pomôžu pri výbere optimálneho riešenia a výrobnej technológie. Spolupráca s KAN je zárukou profesionálneho prístupu a neobmedzených možností.

 

Viac KAN-therm ponuka