KAN-therm: Správne bezpečnostné opatrenia, rovnaká účinnosť
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Správne bezpečnostné opatrenia, rovnaká účinnosť

VYHLÁSENIE SKUPINY KAN

Vážení obchodní parnteri,

Súčasná situácia v krajine a na celom svete, pokiaľ ide o SARS-CoV-2 (ktorá spôsobuje COVID-19), je zvláštna a priamo ovplyvňuje naše životy, pracoviská a fungovanie spoločností. Skupina KAN sa zaväzuje dodržiavať všetky vládne odporúčania, ako aj usmernenia WHO.

Zaviedli sme interné procesy a postupy na zníženie rizík a dôsledkov pre našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov. Konečným cieľom je okrem zdravia a bezpečnosti ľudí aj zabezpečenie kontinuity činnosti spoločnosti, a teda aj vykonanie vašich objednávok podľa harmonogramu.

Vzhľadom na závažnosť hrozby sme primerane k aktuálnemu stavu upravili formu kontaktu a komunikácie.

Odteraz sme k dispozícii iba pre vzdialený kontakt - telefonicky, e-mailom, ako aj prostredníctvom videokonferencií; momentálne vylučujeme všetky osobné kontakty. Naši predajcovia sú vám k dispozícii a poskytnú vám podporu a poradenstvo ako predtým. Pokiaľ je to možné, poskytujeme tiež podmienky pre administratívnych pracovníkov, aby mohli plniť svoje povinnosti prostredníctvom riešení domácej kancelárie.

V našej organizácii zatiaľ nie sú podozrenia na choroby, neustále však monitorujeme situáciu, ktorá sa dynamicky mení. Systematicky reagujeme na nové informácie a zavádzame preventívne opatrenia. V prípade vážneho ohrozenia vašich objednávok vás budeme okamžite informovať.

Vďační za doterajšiu plodnú spoluprácu rátame s rýchlym obojsmerným tokom informácií a porozumením v prípade ťažkostí vyplývajúcich z faktorov mimo našej kontroly. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, sme vám samozrejme k dispozícii.

So želaním rýchleho vyriešenia situácie,

Správna rada skupiny KAN