KAN-therm: Standardní trouby KAN-therm v 5 vrstvovém provedení!
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Standardní trouby KAN-therm v 5 vrstvovém provedení!

V zájmu Vaší bezpečnosti a pohodlí, jakož i bezpečnosti a pohodlí vašich zákazníků neustále zlepšujeme kvalitu našich výrobků, a proto jsme se rozhodli zavést změny ve struktuře polyetylenových trubek pod značkou KAN-therm a optimalizovat způsob jejich balení.

Změna konstrukce spočívá v zavedení pětivrstvé struktury polyetylenových trubek PE-Xc, PE-RT (typ II) a BlueFloor PERT, které jsou k dispozici také v nabídce KAN-therm Push a KAN-therm Press, jakož i v nabídce pro podlahové topení.


Ochrana vrstvy EVOH

Zmena štruktúry potrubia z trojvrstvovej (3L) na päťvrstvovú (5L) má technické aspekty, zvlášť dôležitý pre inštalatérov. Päťvrstvové rúry sú technicky rozvinutejšími verziami trojvrstvových rúr. 5-vrstvové polyetylénové rúry majú v štruktúre steny rúry „skrytú“ anti-difúznu vrstvu EVOH. Táto konštrukcia vrstvy EVOH ich chráni pred mechanickým poškodením pri montáži potrubí na stavbe.

Týmto spôsobom je celá inštalácia vyrobená z 5 vrstvových rúr chránená proti difúzii kyslíka, v dôsledku čoho je vylúčené riziko korózie kovových prvkov prítomných v systéme.

5 vrstvová technológia v rúrach KAN-therm!

Všetky existujúce polyetylénové rúry vyrobené v trojvrstvovej (3L) štruktúre budú nakoniec nahradené novými päťvrstvovými (5L) verziami.

Technicky a formálne sú obidve verzie rúr vzájomnými presnými náhradami a môžu byť použité spoločne alebo premenlivo v rámci jednej inštalácie.

Ďalšou optimalizáciou je spôsob balenia, ktorý je vo verzii 5 vrstiev založený na použití kartónových obalov na všetky dĺžky polyetylénových rúr PE-Xc, PE-RT a BlueFloor PERT. Toto riešenie minimalizuje riziko mechanického poškodenia rúr v priebehu ich prepravy a skladovania, a to ako v skladoch, tak aj na stavenisku.

Vyššie uvedené zmeny v rámci prechodu z trojvrstvovej na päťvrstvovú konštrukciu sa zavedú postupne.