KAN-therm: System KAN-therm Groove
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

System KAN-therm Groove

System KAN-therm Groove

Do skupiny našich riešení pribudol ďalší inštalačný systém: System KAN-therm Groove. Slovo „groove” v angličtine znamená drážka, drážkovať, tvoriť brázdu a teda vynikajúcim spôsobom zobrazuje základ tejto najnovšej technológie.

Ide o absolútne inovatívne riešenie pre spájanie kovových rúr a tvaroviek, ktorým sa prakticky končí éra tradičných metód spájania rúr, takých ako zváranie či závitové spoje.

Základom nového systému sú závitové objímky vybavené gumovým tesnením a tvarovky so špeciálne upravenou konštrukciou. V ponuke sa nenachádzajú priame potrubia. Prečo? Toto technologické riešenie je kompatibilné s tradičnými rúrami z ocele ako aj s pozinkovanými rúrami z ocele, ktoré sú široko používané na trhu s inžinierskymi sieťami.

Oboznámte sa s našim katalógom Systému KAN-therm Groove/Groove Sprinkler

 

System KAN-therm Groove - ako to funguje?

Základom pri vykonávaní spojov medzi rúrami alebo medzi rúrou a tvarovkou z našej ponuky, je špeciálna závitová objímka. Jej konštrukcia sa skladá z troch častí: telo svorky vyrobené z tvárnej liatiny, gumové tesnenie (napr. EPDM alebo NBR, v závislosti od prepravovaného média) a súprava skrutiek s maticami z pozinkovanej uhlíkovej ocele. Prvky, ktoré budú navzájom spojené, musia byť vybavené špeciálnou drážkou, ktorá umožní ukotvenie objímky.

 

 

Je to veľmi dôležitý prvok spoja, zodpovedný za jeho mechanickú odolnosť. Sama montáž nie je zložitá a jej základom je zaskrutkovanie objímky skrutkami pomocou príslušných kľúčov. Pri správne vykonanom spoji sa obe kovové časti objímky navzájom dotýkajú. V ponuke spoločnosti KAN sú k dispozícii objímky v niekoľkých verziách, ktoré umožňujú prevádzku inžinierskych a inštalačných sieti s tlakmi až do 69 barov.

 

Druhy tesnení

Tesnenia pre objímky sú dostupné v rôznych materiálových verziách, napr. EPDM kaučuk (Ethylene Propylene Diene Monomer), NBR (Nitrile Butadiene Rubber). Typ použitého tesnenia predurčuje možnosť prepravy konkrétneho média pri maximálnej možnej teplote - médium má kontakt len s tesnením, nemá možnosť aby sa dostalo do kontaktu s liatinovým telom. Výberom správneho materiálu tesnenia získame možnosť prepravy nielen studenej a teplej vody, ale aj neštandardných médií, napríklad vodných roztokov kyselín, chlórovanej vody, deionizovanej vody, morskej vody, odpadových vôd, stlačeného vzduchu, či rôznych iných chemikálií - pre podrobnejšie informácie kontaktujte naše technické oddelenie.

Tak objímky ako aj tesnenia sú k dispozícii s veľmi širokým rozsahom menovitých priemerov. V štandardnej ponuke sú na výber priemery od DN25 do DN300 (väčšie priemery sme schopní dodať na základe individuálnej špeciálnej objednávky), čo je zárukou veľmi veľkej univerzálnosti systému KAN-therm Groove.

 

System KAN-therm Groove rowkowanie

 

System KAN-therm Groove drážkovanie rúr

Drážkovanie rúr spájaných pomocou Systému KAN-therm Groove môže prebiehať s využitím dvoch metód - razením alebo vyrezávaním. Drážkovanie metódou razenia je určené pre rúry s hrúbkou stien nepresahujúcou 9,5 mm. Pri tejto metóde vytvárania drážok sú potrebné len neveľké mobilné náradia. Vďaka tomu je táto metóda populárnejšia a umožňuje prípravu rúr priamo na mieste. Na druhej strane, pri drážkovaní rúr metódou vyrezávania sa využívajú rozmerovo o niečo väčšie zariadenia, a preto sa najčastejšie vykonáva v továrňach alebo na špeciálne určených miestach na stavbe.

 

Použitie

Hlavné vlastnosti Systému KAN-therm Groove:

  • odolnosť voči veľmi vysokému tlaku a teplote,
  • veľmi veľký rozsah priemerov,
  • nie je nutné pracovať s otvoreným ohňom,
  • na kvalitu spojov nevplývajú vonkajšie podmienky.

Všetky tieto vlastnosti nám ponúkajú možnosť použiť System KAN-therm Groove pri výrobe prakticky každej inštalačnej alebo inžinierskej siete.

Najčastejšie to budú:

  • sprinklerové alebo hydrantové hasiace systémy,
  • inštalácie pre upravenú vodu,
  • vykurovacie alebo chladiace systémy vyžadujúce veľmi veľké priemery,
  • systémy stlačeného vzduchu.

System KAN-therm Groove je okrem toho možné použiť v priemyselných systémoch a v baníctve. Veľkou výhodou je možnosť demontáže systému a opätovnej montáže tých istých prvkov na novom mieste. V prípade postrekovacích hasiacich systémov je systém KAN-therm Groove plne kompatibilný s prvkami systému KAN-therm Steel & Inox Sprinkler a umožňuje spájanie rúr a tvaroviek veľkých rozmerov, s priemermi nad 108 mm.

 

System KAN-therm Groove zastosowanie 

Výhody

Použitie prvkov Systému KAN-therm Groove predovšetkým umožňuje ušetriť značné množstvo času potrebného na montáž kompletného potrubia, a zároveň eliminuje nutnosť využiť služby vysoko kvalifikovaného personálu. Je to dôsledok veľmi jednoduchej a rýchlej technológie montáže jednotlivých prvkov, najmä v porovnaní s tradičnými metódami, takými ako zváranie alebo vytváranie závitových spojov. Z toho dôvodu tento typ spájania rúr minimalizuje aj riziko chyby pri montáži.

Elastická konštrukcia objímok v našej ponuke umožňuje kompenzáciu tepelného predĺženia a tak už vo fáze montáže systému môžeme prefabrikovať tzv. kompenzátory, ktoré budú potrubie chrániť pred negatívnym vplyvom tepelného predĺženia. Vďaka tomu sa môžeme vyhnúť dodatočným nákladom súvisiacim s nevyhnutným použitím drahých hotových výrobkov.

 

System KAN-therm Groove Katalóg:

Leták: