KAN-therm: Nové inštalačné skrinky SYSTÉMU KAN-therm
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Nové inštalačné skrinky SYSTÉMU KAN-therm

Inštalačné skrinky KAN-therm, jeden z najpopulárnejších a najdôležitejších prvkov vykurovacích a vodných systémov, ponúkajú:

• nadomietkovú a podomietkovú verziu,

• možnosť pripojenia rozdeľovačov podlahového alebo ústredného (radiátorového) vykurovania,

• riešenie pre každého - jednoduché a kompaktné, prípadne pokročilé s možnosťou výškového a hĺbkového nastavenia, ako aj s miestom na pripojenie prvkov riadiacej automatiky.

Skrinky má vo svojej ponuke veľa výrobcov, ako veľkých a známych na medzinárodnom fóre, tak aj tých menších len s lokálnym dosahom. Môže sa zdať, že všetky skrinky sú si navzájom veľmi podobné, tak z hľadiska konštrukcie, funkčnosti, ako aj z hľadiska kvality. Ukazuje sa však, že opak je pravdou - a dôkazom toho sú nové inštalačné skrinky SYSTÉMU KAN-therm.

Čo sme teda v našom výrobku - vlajkovej  lodi - zmenili, a čo z neho robí výnimočné technologické riešenie na celom trhu?  

Nová výrobná technológia, ešte väčšia estetika hotového výrobku

Inštalačné skrinky zavedením novej technológie výroby získali lepší vonkajší vzhľad, ktorým sa naše skrinky už aj predtým výrazne líšili od iných skriniek na trhu, a ktorý je pre koncového klienta tak dôležitý.

V novej verzii tvorí telo nadomietkových a podomietkových skriniek KAN-therm jednu kompaktnú monolitickú konštrukciu. To znamená, že na hotovom produkte sa nenachádzajú žiadne viditeľné miesta spájania jednotlivých konštrukčných častí skrinky (zvary). 

 
 
     Stará verzia nadomietkovej skrinky  Nová verzia nadomietkovej skrinky - estetické rohy Stará verzia podomietkovej skrinky Nová verzia podomietkovej skrinky - estetické, plné  rohy skrinky
 

Háčik na zadnej stene skrinky pre upevnenie rozdeľovača je vyhotovený priamo v tele skrinky príslušným vyrezaním a následným profilovaním.

Vďaka tejto zmene sa na hotovom výrobku nenachádzajú málo estetické miesta vytvorené privarením háčika pre pripevnenie rozdeľovača k zadnej stene skrinky.

 
 

  
 
Stará verzia nadomietkovej a podomietkovej skrinky   Nová verzia nadomietkovej a podomietkovej skrinky - široký háčik pre upevnenie rozdeľovača v konštrukcii zadnej steny skrinky
 
 
Nová technológia výroby háčika pre rozdeľovač a monolitická konštrukcia tela skrinky tak spoločne výrazne zlepšujú estetiku nielen prednej, vnútornej časti inštalačných skriniek, ale aj ich zadnej časti.  
 
 
 
Zadná časť podomietkovej skrinky v starej (vľavo) a v novej (vpravo) verzii.
 
 

Aby bola montáž rozdeľovača ešte ľahšia, dĺžka samotného háčika bola štandardizovaná v oboch verziách skriniek, t.j. tak v nadomietkovej, ako aj v podomietkovej verzii. Každý horný háčik je teraz dlhší, tak aby bola vzdialenosť medzi jeho bočnou hranou a bokom skrinky ~18 mm v prípade podomietkových skriniek a ~47 mm v prípade nadomietkových skriniek. 

 

Estetický a ľahko montovateľný krycí rám v nadomietkových skrinkách

 
 
               
 

Krycí rám je nevyhnutným konštrukčným prvkom nadomietkových skriniek. Umožňuje pohodlné pripojenie trubiek
k rozdeľovaču namontovanému v skrinke.

V nadomietkových skrinkách starej verzie bol krycí rám pripevnený ku konštrukcii skrinky montážnymi skrutkami.
V skrinkách novej verzie sú na vnútornej strane krycieho rámu vyhotovené špeciálne háčiky umožňujúce
jeho estetické upevnenie (prichytenie) k telu skrinky.

Týmto spôsobom sa podarilo odstrániť málo estetický efekt upevnenia krycieho rámu pomocou montážnych skrutiek.

 

 
 
Nižšie je znázornený príklad kompletnej skrinky pred a po zmene spôsobu upevnenia dolného krycieho rámu.
 
 
 
 

Jediné inštalačné skrinky na trhu s ochranou maliarskeho náteru!

 

Všetky lakované povrchy sú v nadomietkových aj podomietkových skrinkách SYSTÉMU KAN-therm dodatočne pokryté tenkou vrstvou fólie. Vďaka takémuto vyhotoveniu sú skrinky chránené pred možným poškodením, zničením alebo zašpinením maliarskeho náteru, predovšetkým počas vykonávania stavebných a montážnych prác.

Po ukončení všetkých dokončovacích prác treba zo všetkých povrchov skrinky tieto ochranné fólie stiahnuť, čím získame efekt novej, nepoškriabanej a neznečistenej povrchovej plochy.

 

 
 

Elegantné a diskrétne označenie skriniek zdôrazňuje najvyššiu kvalitu a prestíž použitého riešenia


Charakteristickým znakom všetkých skriniek systému KAN-therm je diskrétne logo umiestnené v hornom pravom rohu dvierok, vyrobené pomocou najnovších techník laserového značenia.

SYSTÉM KAN-therm je zárukou použitia výrobku vyrobeného s najvyššou presnosťou a starostlivosťou o každý, aj ten najmenší detail, z materiálov najvyššej kvality a pri použití najmodernejších výrobných technológií. Logo na dvierkach skrinky upozorní každého užívateľa na skutočnosť, že v danej investícii bolo použité práve toto vysoko prestížne riešenie.