Space

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Úniové projekty


Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Inteligentný rozvoj 2014-2020.


Projekt realizovaný v rámci konkurzu Národného centra výskumu a vývoja „Szybka ścieżka“ č.


Zmluva POIR.01.01.01-00-0086/19-00 Vypracovanie komplexného systému určeného na rozvod a transformáciu tepelnej energie a rozvod vody pre použitie v stavebníctve s mimoriadnou mechanickou odolnosťou a chemickou odolnosťou (vrátane odolnosti voči agresívnym látkam, koróznym procesom, teplote a deformáciám) a autorskou výrobnou technológiou.

Cieľom projektu je vyvinúť inovatívny systém na distribúciu a transformáciu tepelnej energie a distribúciu vody na použitie v stavebníctve. Zamýšľaným efektom je uvedenie inovatívneho systému na trh v reakcii na potreby trhu a očakávania zákazníkov. Hodnota projektu:

22 096 316,86 PLN Príspevok z európskych fondov: 8 942 196,60 PLN

„Vývoj výskumného a vývojového zázemia a činnosti B+R firmy KAN sp. z o.o.“

Č. projektu: RPPD.01.02.01-20-0062/16


Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu Podleského vojvodstva 2014-2020 Prioritná os I - Posilnenie potenciálu a konkurencieschopnosti hospodárstva regiónu Aktivita 1.2.1 Podpora transferu poznatkov, inovácií, technológií a komercializácie výsledkov B+R a rozvoj B+R aktivít v podnikoch. Cieľom projektu je zvýšenie inovatívnosti a konkurencieschopnosti firmy KAN sp.

z o. o. a rozšírenie jej výskumno-vývojových aktivít prostredníctvom rozvoja výskumno-vývojových zariadení, realizovaných prác B+R zameraných na realizáciu a zavedenie B+R prác. Plánovaným efektom je vytvorenie a zavedenie inovatívneho produktu - energeticky úsporného systému plošného vykurovania a chladenia spolu s inteligentným systémom riadenia toku energie v budovách. Celková hodnota projektu: 7 360 780,55 PLN

Spolufinancovanie EÚ: 2 688 689,86 PLN

Spoločnosť KAN Sp. z o.o. je v súčasnosti zapojená do projektu realizovaného Poľským poradenským a konzultačným združením pod názvom: SHOW YOURSELF - poľské stavebné výrobky na medzinárodnej scéne, 2. ročník č.

POIR.02.03.03-20-0001/18 v rámci Operačného programu Inteligentný rozvoj, prioritná os 2:

Podpora okolia a potenciálu podniku pri realizácii aktivít B+R+I Aktivita 2.3:

Pro-inovačné služby pre podniky sUBaktivita 2.3.3 Internacionalizácia štátnych kľúčových klastrov (KKK) Hlavným cieľom projektu je zvýšiť internacionalizáciu 40 podnikov pôsobiacich v rámci štátneho kľúčového klastra do 30.06.2020 , čo sa dosiahne prostredníctvom realizácie integrovaného komplexného programu internacionalizácie prispôsobeného potrebám podnikov, ktorý bude realizovať koordinátor v prospech členov KKK.

  • Dielčie ciele: posilnenie znalostí a potenciálu firiem KKK; posilnenie konkurencieschopnosti ponuky KKK na medzinárodných trhoch; posilnenie spolupráce medzi firmami KKK spustením nových spoločných projektov; rozvoj KKK prilákaním nových firiem; inkubácia spoločných investícií vrátane investícií založených na inováciách.

  • V rámci projektu koordinátor zorganizuje v prospech členov klastra: 7 Hospodárskych ciest, vrátane ciest do Singapuru, Spojených arabských emirátov, USA a Nórska; 3 konferencie venované novým trhom v súlade s destináciami hospodárskych misií PKB; semináre/školenia venované príprave subjektov zúčastňujúcich sa hospodárskych misií na zahraničnú expanziu; 54 medzinárodných veľtrhov; poradenské služby súvisiace s internacionalizáciou.

  • Destinácie expanzie subjektov klastra, ktoré sa zúčastňujú na veľtrhoch/ekonomických misiách, sú okrem iného: 1. Európa: Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Ukrajina, Švajčiarsko, Bielorusko, Holandsko, Litva, Belgicko, Dánsko, Taliansko, Lotyšsko, Česká republika;
  • 2. Ázia: Rusko, Čína, Kórea, India, Singapur;
  • 3. Škandinávia: Nórsko, Švédsko;
  • 4. arabské krajiny: Spojené arabské emiráty;
  • 5. Austrália a Oceánia Austrália;
  • 6. Severná Amerika: USA, Kanada, Mexiko

Internacionalizačné aktivity budú doplnené intenzívnymi marketingovými aktivitami, ktoré budú okrem iného spočívať vo vydaní spoločného propagačného katalógu KKK, ktorý bude obsahovať kompletnú ponuku klastra s materiálmi v niekoľkých jazykoch, internetovú kampaň a obchodné stretnutia.

Členovia klastra dostanú sprievodcu trhom, ktorý bude vydávaný postupne pred každou hospodárskou cestou a bude popisovať spoločenské a hospodárske podmienky na trhu, legislatívu, daňové predpisy, zvyklosti pri nadväzovaní obchodných vzťahov, politické podmienky. Hodnota projektu pre všetkých členov klastra: 9 921 800,00 PLN

Hodnota spolufinancovania pre všetkých členov zoskupenia:

6 701 550,00 PLN

Od 14. februára 2013 spoločnosť KAN Sp. z o.o. realizuje projekt s názvom „Rast inovatívnosti spoločnosti KAN prostredníctvom rozšírenia oddelenia výskumu a vývoja“ v rámci Regionálneho programu Podleského vojvodstva na roky 2007 - 2013, Prioritná os I Rast inovatívnosti a podpora podnikania v regióne; Aktivita 1.1 Vytvorenie podmienok pre rozvoj inovatívnosti.

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie používame na poskytovanie rôznych služieb, ich neustále zlepšovanie, zobrazovanie reklám na základe vašich preferencií na našich webových stránkach a na sprístupnenie funkcií sociálnych sietí. Niektoré súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie našej webovej stránky a na to, aby ste mohli používať jej funkcie. S vaším súhlasom používame aj analytické súbory cookie na zlepšenie našich webových stránok a marketingové súbory cookie na zobrazovanie reklám a obsahu na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich používaní.
Kliknutím na „Súhlasím so všetkým“ súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie. Kliknutím na „Nastaviť súbory cookie“ si môžete vybrať, s ktorými súbormi cookie súhlasíte. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť alebo svoj súhlas odvolať.

Nastavenia súborov cookie

Tento nástroj pomáha vybrať a deaktivovať rôzne tagy/trackery/analytické nástroje používané na tejto internetovej stránke.