Systém KAN-therm Groove

SYSTEM KAN-therm

Groove

Montáž
Rozsah priemerov DN25-DN300
Použitie

Proces drážkovania sa môže vykonávať dvoma spôsobmi:

  • razením – stena rúrky je stlačená medzi valčekmi (deformácia materiálu)
  • vyrezávaním – stena rúrky je po obvode narezaná (odstránenie materiálu)

Nižšie je uvedený zoznam činností, ktoré je potrebné vykonať na inštaláciu drážkovaných spojok. Ak sú v prípade niektorých modelov potrebné ďalšie činnosti, nájdete ich v technickej časti katalógu KAN-therm Groove.

KAN-therm – Systém Groove – Modely 3d s prevedeným drážkovaním
KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 1 – Príprava rúrok

Skontrolujte a pripravte konce rúrok

Aby sa dosiahla optimálna kvalita tesnenia, vonkajší povrch konca rúrky musí byť bez akýchkoľvek preliačenín, výčnelkov, stôp po valčekovaní a iných povrchových chýb, ako sú uvoľnená farba, kamene, prach, piliny, mastnota alebo hrdza.

KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 2 – Kontrola tesnenia

Skontrolujte tesnenia

Uistite sa, že dodané tesnenie je vhodné na zamýšľané použitie. Farba prúžku určuje druh tesnenia.

KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 3 – Namazanie tesnenia

Namažte tesnenie

Aby ste uľahčili zasunutie rúrky a montáž spojok bez stlačenia, naneste na tesniaci okraj a vonkajší povrch tesnenia tenkú vrstvu maziva dostupného v ponuke KAN-therm Groove. Môžete použiť aj iné vhodné mazivá, pokiaľ nemajú vlastnosti, ktoré by viedli k poškodeniu tesnenia.

KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 4 – Montáž tesnenia

Namontujte tesnenie

Namontujte tesnenie na jednom konci rúrky tak, aby bol koniec rúrky viditeľný. Okrem konca rúrky by nemala vyčnievať žiadna časť tesnenia.

KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 5 – Pripojenie rúrok

Pripojte druhú rúrku

Zmerajte a upravte dva konce rúrok, ktoré chcete spojiť. Vložte tesnenie na konce a vycentrujte ho medzi drážkami spájaných rúrok. Žiadna časť potrubia nesmie zasahovať
do drážok rúrok.

KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 6 – Montáž tesnenia

Namontujte tesnenie

Namontujte tesnenie na jednom konci rúrky tak, aby bol koniec rúrky viditeľný. Okrem konca rúrky by nemala vyčnievať žiadna časť tesnenia.

KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 7 – Ohnutie oboch častí svorky

Ohnite obe polovice svorky

Namontujte obe polovice svorky naraz. Uistite sa, že kliny priechodky sú v drážkach spojené.

KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 8 – Dotiahnutie matice

Vložte skrutky a nasaďte matice

Vložte všetky skrutky a ručne dotiahnite matice.

Uistite sa, že oválna hlavička skrutky dobre sedí v otvore na skrutky v kryte priechodky.

KAN-therm – Systém Groove – Montáž krok 9 – Dotiahnutie matice

Dotiahnite matice

Dotiahnite matice striedavo a rovnomerne, kým sa výstupky svorky nedotknú (styk kov-kov). 

Dotiahnite matice o jednu štvrtinu alebo pol otáčky, aby ste sa uistili, že skrutky a matky tesne priliehajú na pripevňovanom prvku.

Použitie dynamometrického kľúča nie je potrebné.

KAN-therm – System Groove – Montáž krok 10 – Dotiahnutie matice skrutky

Dotiahnite matice skrutky

Matice vždy doťahujte podľa požadovaného uťahovacieho momentu pomocou dynamometrického kľúča. 

Obvykle po dotiahnutí skrutiek a matíc bude medzi výstupkami svorky vidno medzery. 

Medzery medzi výstupkami musia byť rovnaké po oboch stranách spojky.

Potrebujete pomoc, chcete sa dozvedieť viac?
Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou KAN Sp. z o.o.
Súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ údajov - spoločnosť KAN Sp. z o.o. so sídlom v Kleosine, ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin - spracúval moje osobné údaje uvedené vo formulári na účely získavania informácií o spoločnosti, ponúkaných produktoch, školeniach a propagačných a marketingových akciách.
Súhlasím s tým, aby spoločnosť KAN Sp. z o.o. používala telekomunikačné koncové zariadenia.
Súhlasím so zasielaním obchodných informácií vo forme informačného bulletinu, a to aj vo forme prílohy k e-mailu, prostredníctvom elektronickej komunikácie na mnou uvedenú e-mailovú adresu v súlade s článkom 10 ods. 1 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.
Súhlasím so zasielaním obchodných informácií na uvedenú e-mailovú adresu.
Súhlasím s tým, aby spoločnosť KAN Sp. z o.o. so sídlom v Kleosine ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, používala koncové telekomunikačné zariadenia, ktorých som používateľom, t. j. telefón a e-mail na účely priameho marketingu v súlade s článkom 172 zákona o telekomunikáciách zo 16. júla 2004.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na riadnu správu účtu a všetkých funkcií s ním spojených. Informácie o právach používateľa vrátane práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenos údajov, podanie sťažnosti, odvolanie súhlasu kedykoľvek bez toho, aby to malo vplyv na predchádzajúci súhlas so spracovaním a podanie sťažnosti dozornému orgánu v oblasti ochrany údajov sú poskytované:

Zásady ochrany osobných údajov Prevádzkové pravidlá pre poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami

Potvrďte, že nie ste robot

Kliknite na jeden správny obrázok:

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie používame na poskytovanie rôznych služieb, ich neustále zlepšovanie, zobrazovanie reklám na základe vašich preferencií na našich webových stránkach a na sprístupnenie funkcií sociálnych sietí. Niektoré súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie našej webovej stránky a na to, aby ste mohli používať jej funkcie. S vaším súhlasom používame aj analytické súbory cookie na zlepšenie našich webových stránok a marketingové súbory cookie na zobrazovanie reklám a obsahu na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich používaní.
Kliknutím na „Súhlasím so všetkým“ súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie. Kliknutím na „Nastaviť súbory cookie“ si môžete vybrať, s ktorými súbormi cookie súhlasíte. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť alebo svoj súhlas odvolať.

Nastavenia súborov cookie

Tento nástroj pomáha vybrať a deaktivovať rôzne tagy/trackery/analytické nástroje používané na tejto internetovej stránke.