KAN-therm: System KAN-therm Football
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

System KAN-therm Football

Systém KAN-therm Football je kompletný inštalačný systém určený na výstavbu rozvodov na vyhrievanie trávnikov na futbalových ihriskách.

Systém KAN-therm Football je možné použiť aj na výstavbu chladiacich inštalácií veľkých vonkajších plôch, napr. ľadových plôch.

 

Použitie systému KAN-therm Football prináša merateľné výhody:

  • komfort a bezpečná prevádzka vyhrievaných a chladených plôch
  • v prípade športových objektov ako sú futbalové ihriska možnosť ich používať aj v zimnej sezóne
  • v prípade športových objektov ako sú ľadové plochy možnosť ich používať aj v letnej sezóne
  • najvyššia kvalita materiálov a komponentov
  • rýchla a jednoduchá montáž
  • komplexná obsluha investície